Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

 KAMI WARGA SK SERI PAKA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK :-

Memberi perkidmatan yang memuaskan kepada semua anak didik kami dengan penuh

mesra, adil dan saksama tanpa mengira tahap sosioekonomi mereka.

Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam semua aspek disiplin, keselamatan

dan menanam nilai-nilai murni bagi melahirkan insan berhemah tinggi.

Menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada

ibubapa dan anggota komuniti demi mempertingkatkan

prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

Menerima kehadiran dan memberi perkhidmatan yang mesra

kepada ibubapa/penjaga dan masyarakat sekitar.