Falsafah Sekolah

Usaha berterusan untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan inteleknya melalui proses keilmuan, keimanan dan ketaqwaan bagi mencapai kesejahteraan hakiki selaras dengan moto sekolah "Ilmu Teras Wawasan"

 

 

Piagam Pelanggan

 KAMI WARGA SK SERI PAKA DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK :-

Memberi perkidmatan yang memuaskan kepada semua anak didik kami dengan penuh

mesra, adil dan saksama tanpa mengira tahap sosioekonomi mereka.

Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam semua aspek disiplin, keselamatan

dan menanam nilai-nilai murni bagi melahirkan insan berhemah tinggi.

Menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada

ibubapa dan anggota komuniti demi mempertingkatkan

prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

Menerima kehadiran dan memberi perkhidmatan yang mesra

kepada ibubapa/penjaga dan masyarakat sekitar.

 

Visi dan Misi Sekolah

 

VISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

 

 MISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

 

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk

Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

 

  

Lagu SK Seri Paka

 

USAHA TEKUN JAYA

ILTIZAM DIRI TUNGGAK SETIA

INILAH TEMPAT KITA BERSAMA

MENGISI ILMU DI DADA

 

ILMU TERAS WAWASAN

KEYAKINAN JADI PEGANGAN

BERAMAL BERILMU UNTUK BERJASA

 

AYAH, IBU DAN PENDIDIKKU

RESTULAH USAHA KAMI

KAMI BUKTIKAN PADA DIRIMU

KAMI ANAK HARAPAN BAKTI

 

ITULAH WAWASAN JAYA

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PAKA

 

Lagu oleh : EN. AZHAR BIN MUDA

Lirik oleh : EN. AZHAR BIN MUDA