Pemberitahuan Tarikh Permulaan Sesi Persekolahan Tahun 2015

 PERMULAAN   SESI  PERSEKOLAHAN   TAHUN  2015

Dengan hormat dan sukacitanya dimaklumkan bahawa sesi persekolahan tahun 2015 bagi seluruh negeri Terengganu akan bermula pada 5 Januari  2015 bersamaan  hari Isnin.

2.        Untuk  makluman  tuan,  pada  4  Januari  2015  iaitu  hari  Ahad  merupakan  Hari Kelepasan Am Negeri sempena Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W yang jatuh pada

            3 Januari 2015 iaitu hari Sabtu. (Sila rujuk jadual Hari Kelepasan Am Negeri Terengganu Tahun 2015).

3.    Kerjasama dan keprihatinan tuan dalam hal ini amatlah dihargai. Sekian, terima kasih.